English Galician
Other modules such as [_color zones_](../module-reference/processing-modules/color-zones.md) can also be used to remove color saturation from the image, but these don't offer any real advantage over the simplicity of the _color balance_ module's saturation sliders.
Outros módulos como [_color zones _] (../ module-reference / processing-modules / color-zones.md) tamén se poden usar para eliminar a saturación de cor da imaxe, pero estes non ofrecen ningunha vantaxe real sobre a sinxeleza dos controles de saturación do módulo _equilibrio de cor_.