English Galician
overview resumo
left panel panel da esquerda
right panel panel da dereita
Guides & Tutorials Guías e tutoriais
Other modules such as [_color zones_](../module-reference/processing-modules/color-zones.md) can also be used to remove color saturation from the image, but these don't offer any real advantage over the simplicity of the _color balance_ module's saturation sliders.
Outros módulos como [_color zones _] (../ module-reference / processing-modules / color-zones.md) tamén se poden usar para eliminar a saturación de cor da imaxe, pero estes non ofrecen ningunha vantaxe real sobre a sinxeleza dos controles de saturación do módulo _equilibrio de cor_.
other resources outros recursos
The official places to obtain information concerning darktable are the following:
Os lugares oficiais para obter información sobre darktable son os seguintes:
[darktable.org](https://darktable.org/)
[darktable.org](https://darktable.org/)
[GitHub wiki](https://github.com/darktable-org/darktable/wiki)
[GitHub wiki](https://github.com/darktable-org/darktable/wiki)
The following articles provide some useful background information about darktable's scene-referred workflow:
Os seguintes artigos proporcionan información útil sobre o fluxo de traballo referido á escena de darktable:
[darktable 3.0 for dummies in 3 modules](https://discuss.pixls.us/t/darktable-3-0-for-dummies-in-3-modules/15849)
[darktable 3.0 for dummies in 3 modules](https://discuss.pixls.us/t/darktable-3-0-for-dummies-in-3-modules/15849)
[darktable 3.0 for dummies -- hardcore edition](https://discuss.pixls.us/t/darktable-3-0-for-dummies-hardcore-edition/15864)
[darktable 3.0 for dummies -- hardcore edition](https://discuss.pixls.us/t/darktable-3-0-for-dummies-hardcore-edition/15864)
[darktable 3.0: RGB or Lab? Which modules? Help!](https://pixls.us/articles/darktable-3-rgb-or-lab-which-modules-help/)
[darktable 3.0: RGB or Lab? Which modules? Help!](https://pixls.us/articles/darktable-3-rgb-or-lab-which-modules-help/)
[darktable's filmic FAQ](https://discuss.pixls.us/t/darktables-filmic-faq/20138)
[darktable's filmic FAQ](https://discuss.pixls.us/t/darktables-filmic-faq/20138)
[Introducing color calibration module](https://discuss.pixls.us/t/introducing-color-calibration-module-formerly-known-as-channel-mixer-rgb/21227)
[Introducing color calibration module](https://discuss.pixls.us/t/introducing-color-calibration-module-formerly-known-as-channel-mixer-rgb/21227)
The following resources can provide a deeper understanding of the functionality of some specific processing modules:
Os seguintes recursos poden proporcionar unha comprensión máis profunda da funcionalidade dalgúns módulos de procesamento específicos:
[Image processing and the pixel pipeline in darktable 3.0](https://youtu.be/3FFU-Ltvm0I)
[Image processing and the pixel pipeline in darktable 3.0](https://youtu.be/3FFU-Ltvm0I)
[Filmic RGB v3: remapping any dynamic range in darktable 3.0](https://youtu.be/zbPj_TqTF88)
[Filmic RGB v3: remapping any dynamic range in darktable 3.0](https://youtu.be/zbPj_TqTF88)
[Filmic RGB v4: highlights reconstruction in darktable 3.2](https://youtu.be/leZVK2s68QA)
[Filmic RGB v4: highlights reconstruction in darktable 3.2](https://youtu.be/leZVK2s68QA)
[Dodging and burning with tone equalizer in darktable 3.0](https://youtu.be/kzACn3l49HM)
[Dodging and burning with tone equalizer in darktable 3.0](https://youtu.be/kzACn3l49HM)